Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21868 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Aarts J.G.
Amsterdam 
Geen windmolens op < 600 meter van woonwijken af!
V.A.H. de Lange
 
Stop met het ziekmaken en verdrijven van mensen.
Luzi H
Amsterdam 
Hoe kan een gemeente dit nu weer zonder enig contact/overleg met directe gemeente-inwoners doen? Is u wat gevraagd? Mij niks, en ik woon minder dan 2km binnen voorkeurzoekgebied. Niks meer aan te doen? Hoe kan je je burgers zo passeren? Ondemocratische doorduwerij, walgelijk.
Rits M
Uithoorn 
Kijk naar vele alternatieven! Kernenergie en waterstof zijn enkele voorbeelden. Overbevolking behoort ook geagendeerd te worden.
van dijken, m
Amsterdam 
stop windmolens
Meeuwsen P.F.
Amsterdam 
Stop met het plaatsen van windturbines.
Ruijs i w
Amsterdam 
De windmolens zijn een prestige project die 10.000en mensen negatief beinvloeden. Als energievoorziening zijn er minder ingrijpende alternatieven.
Jan J
 
Toch typisch dat dit soort petities worden gevormd nu ook de linkse inwoners van de hoofdstad, die menen een bijzonder volk, met meer rechten te zijnm te maken krijgen met turbines in de buurt. Wederom een teken van randstedlijke hypocrisie die ons land verziekt. De miljarden kostende CO2 fabel scoort in die kringen nog steeds hoog.
Hsiao, C
Amsterdam Zuidoost 
De burgers altijd betrekken bij dit soort beslissingen als het gaat om veranderingen zo dicht bij hun of ons woon/natuurgebied. En zeker een keuze mogelijkheid geven van hoe dan wel op te lossen. Wij moeten dit wel samen doen het is niet alleen een probleem van de overheid, maar ook van de burger, maar de oplossing moet dan wel samen besloten worden.
tegelaar
Amersfoort 
Sp
de boer e.
Amsterdam Zuidoost 
Windenergie graag! Maar niet zo maar her en der vlakbij woningen en in natuurgebied. Het gebrom van deze turbines is bijzonder akelig. Niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar in t lichaam, vooral s nachts. Slaapverstorend en onontkoombaar. Zoek aub alternatieven op zee en daken.
V Eesteren
Ouderkerk aan de Amstel 
Windmolens = geen groene energie: - landschapsvervuiling - lage energiedichtheid (kost dus veel land) - overlast voor mens en dier - materialen zijn niet recyclebaar - er moet geld bij
van Vliet, E.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met windmolens in Natuurgebieden en bij woonwijken
Kalf M.
Oostzaan 
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten
Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen
Buitendijk A.
Soesterberg 
Zorg voor landelijke duurzame stroom voorziening, stop met het gemeente neutraal denken kom met landelijke concrete plannen.
Amer Zan
Soest 
Zet de windmolens en zonneparken in Noord Duitsland en Polen; ruimte zat. Geeft ze een deel van de opbrengst: beide partijen blij. Waarom moet elke regio zelfvoorzienend zijn? Energie importeren dien we toch al!
Henselmans IF
Weesp 
Wees zuinig op onze natuur en leefbaarheid.
van Maurik W.
Baarn 
wees zuinig op onze natuur. voor ons en ons nageslacht.
Dorresteijn C.F.J. van
Soest 
Windmolens, de nieuwe vorm van vervuiling (horizon) laat het niet gebeuren dat ons kleine maar mooie landje volgepropt wordt met deze oerlelijke beeldbepalende reuzen
Beekelaar HT
Leusden 
Meer prioriteit voor waterstof met name voor verwarming en koken
R. J. van der Wegen
Soest 
Windmolens zijn onjuist want lossen de problemen niet op. Ze slurpen wel alle subsidies op en op lange termijn zal blijken dat kernenerie de enige verstandige oplossing is.
Smink, P.R.
Hoogland 
Stop met de verloedering van ons Eemlandschap door het plaatsen van (onmetelijk) hoge windturbines en door het aanleggen van afschuwelijke zonnevelden! Ook ons welbevinden wordt daardoor in gevaar gebracht.
Kreikamp H. H .
Leusden 
Absoluut geen windmolens en zonnepaneelparken in Leusden Bovendien als overbodig zijn wie ruimt deze zooi op. Eigenaren zijn al op tijd weg en de gemeenschap is goed voor de kosten. Gewoon overstappen op energie centrale, en niet achter de subsidie slurpers aanlopen. Bio foei ????
W. van Zijderveld
 
Er zijn veel betere en goedkopere alternatieven dan windturbines zo dicht bij bewoond gebied te plaatsen. De doelen zijn op deze locatie(s) een druppel op een gloeiende plaat.
Helleman, J.J.
 
Geen Windturbines binnen 1.500 meter van bebouwde kom (Ook niet van bebouwde kom buurgemeente), geen windturbines in of nabij natuurgebieden. Geen windturbines in Diemerscheg.
Groesbeek N.M.
Weesp 
Luister eens naar je burgers en zadel ze niet op met leefomgeving bedervende initiatieven
Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Fakkeldij, A.A.A.M.
Weesp 
OK voor windmolens. Maar kijk eens naar Palm Springs, USA. Daar staat een windmolenpark met duizenden windmolens. Daar heeft niemand last van. Zoiets moet toch mogelijk zijn in de NO polder ?
Buitendijk HHJ
Amsterdam Zuidoost 
Zet zonnepanelen op alle daken i.p.v. van windturbines, op land verstoren ze de omgeving en op zee zijn ze een gevaar voor het zeeleven.
van den Broek
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen geen lawaaimakende mega wind turbines in het kleine beetje groen dat Amsterdam Z.O. heeft. Zet die turbines aub in de Noordzee of op boerenweilanden ver uit de randstad.
D.K.A Amankwah
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines ik Zuidoost. Denk alstublieft aan de kinderen. Zuidoost wilt deelnemen aan groene energie maar op een ander manier en niet middels windturbines. Laten we samen andere problemen oplossen. Ps. De windturbines horen voor mij gewoon op water.
de Groot, R. M
Amsterdam Zuidoost 
Zet die koleredingen lekker bij je eigen voor de deur!
Rebel JGC
Leusden 
Denk eerst na over de consequenties en maak een plan dat wordt gedragen door de burgers
D. Essink
Amsterdam 
Geen windturbines bij (recreatie-) woningen, tuinparken, campings en natuurgebieden! Er zijn genoeg alternatieven: besparing, zonnepanelen op daken, geothermie, wind op zee, kernenergie.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Mieke Dekker
Oostzaan 
Wees zuinig op het moois dat wij nog hebben
Ernst Borse
Amsterdam 
In onze stressvolle maatschappij is rust van groot belang. Allerlei vormen van rust en ontspanning